کلینیک فراشناختی بیات

شهر: مشهد

نوع کاربری: مرکز مشاوره

دپارتمان: نامشخص

ایمیل: bayat_counseling@yahoo.com

موبایل: 09153159508
لایک (0)

سوابق و افتخارات

مشاور مراکز استعدا های درخشان هاشمی نژاد1
مسئول مرکز مشاور دانشجویی
مدیر گروه برنامه ریزی دروس روانشناسی مراکز آموز عالی
مسئول مرکز مشاور آموزش و پرورش
عضو شورای اموزشی و پژوهشی مراکز آموز عالی
مدرس دانشگاه و مراکز اموزش عالی
ارایه مقالات برتر همایش های ملی و بین اللملی دانشگاهها
سخنران برتر همایش های علمی دانشگاهها سراسر کشورو....