موضوع: گاج

گاج

گاج

انتشارات بین‌المللی گاج بیشتر از 15 سال است که کتاب‌های کمک آموزشی از پیش‌دبستانی تا کنکور را انتشار میدهد. گروه آموزشی جوکار خدمات متنوعی مانند آزمون‌های سراسری، اپلیکیشن‌های آموزشی و... در کنار کتاب‌ها ارایه میدهد.