همایش همایش جمع بندی عربی ترجمه ( استاد شاهسون )

 • همایش «همایش جمع بندی عربی ترجمه ( استاد شاهسون )»

 •           

  زمان این همایش به پایان رسیده است !

 • زمان برگزاری: 20 خرداد 96
 • مکان برگزاری: مرکز همایش ایراندخت
 • هزینه ثبت نام:

  ۵۰,۰۰۰تومان