اجرای نظام آموزشی قدیم تا سال تحصیلی ۹۹ ـ. ۹۸ تمدید شد

اجرای نظام آموزشی قدیم تا سال تحصیلی ۹۹ ـ. ۹۸ تمدید شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بر اساس مصوبه بیست و سومین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در نظام آموزشی قدیم (۱+۳)، وزارت آموزش و پرورش موظف است، شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌های دوره‌های تحصیلی با ساختار جدید آموزشی در دوره دوم متوسطه را از سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اجرا کند.

بر این اساس دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در ساختار آموزشی (۱+۳) می‌توانند فقط پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸، مطابق آن ساختار و مقررات ادامه تحصیل دهند.

بعد از این سال ادامه تحصیل دانش‌آموزان باقیمانده از نظام قدیم بعد از تطبیق دروس با نظام جدید آموزشی امکان‌پذیر است.

آموزش و پرورش همچنین باید جداول تطبیق دروس نظام آموزشی قدیم را با نظام آموزشی به گونه‌ای انعطاف دهد که روند ادامه تحصیل دانش‌آموزان تسهیل شود.

بر اساس این مصوبه، زیرساخت‌های لازم برای تطبیق کارنامه‌های دوره‌های تحصیلی با ساختار جدید آموزشی در مدت ۳ ماه باید فراهم شود.