شرایط تغییر رشته از پایه دهم به یازدهم

شرایط تغییر رشته از پایه دهم به یازدهم

شیوه نامه تغییر شاخه و رشته تحصیلی دانش آموزان پایه دهم با امضای وزیرآموزش و پرورش از سوی معاونت آموزش متوسطه به استان ها ابلاغ شد.

بر اساس این شیوه نامه، دانش آموزان پایه دهم که براساس راهنمایی های مشاور در پایان پایه دهم متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشند با نظر کتبی مشاور و تایید اداره آموزش و پرورش منطقه می توانند در پایه یازدهم طبق شرایط زیر به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شوند.

الف) تکمیل نمون برگ(الف) تقاضای تغییر شاخه/ رشته

این نمونه برگ باید تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریورماه، توسط دانش آموز تکمیل و به تایید(امضاء و اثر انگشت) ولی وی برسد و جهت اقدام لازم به مدیر واحد آموزشی تحویل شود .

ب ) معرفی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییرشاخه/ رشته:

پس از تایید اداره آموزش و پرورش منطقه/ناحیه/ شهرستان به منظور شرکت دانش آموز در امتحان تغییر شاخه/ رشته باید محل برگزاری امتحان وی متناسب با رشته ای که تقاضا نموده است مشخص شود.

ج) شرکت دانش آموزان در امتحان تغییر شاخه/ رشته :

تغییر شاخه/رشته دانش آموزان در هر یک از شاخه یا رشته های فنی و حرفه ای ،‌ نظری و کاردانش مستلزم شرکت آنان در امتحان تغییر شاخه/ رشته دروس اختصاصی پایه دهم و کسب نمره قبولی در دروس مربوط می باشد.

د) تطبیق دروس رشته قبلی با رشته جدید :

پس از کسب شرایط لازم برای تغییر شاخه/رشته دروس مربوط از دانش آموز پذیرفته می شود و باقیمانده دروس پایه دهم رشته جدید را ، دانش آموز باید در دوره تابستانی پایه یازدهم و یا دوره تابستانی پایه دوازدهم و یا به صورت غیرحضوری در دی ماه پایه دوازدهم انتخاب کرده و بگذراند .

و ) چگونگی ثبت نمرات امتحان تغییر شاخه/ رشته :

بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با توجه به اینکه امتحان تغییرشاخه/ رشته همزمان با امتحانات خرداد یا شهریور ماه پایه دهم انجام می شود، لذا پس از انجام امتحان، سیاهه نمرات به تفکیک دروس، تنظیم و نمرات دروس تغییرشاخه/ رشته در کارنامه دانش آموز ثبت می شود ( در خرداد ماه در ستون نمره سالانه و در شهریور ماه در ستون نمره شهریور) و در صورت کسب نمره قبولی در کلیه دروس مربوط، با تغییرشاخه/ رشته وی موافقت می شود و دانش آموز در مهر ماه سال بعد در پایه یازدهم رشته جدید با رعایت سایر مقررات ثبت نام می نماید.

-امتحان تغییرشاخه/ رشته در خرداد یا شهریور ماه پایه دهم به عمل می آید و دانش آموز می تواند برخی از دروس را در خرداد و برخی را در شهریورماه و یا کل دروس را در خرداد یا شهریورماه امتحان دهد و چنانچه در خرداد ماه در امتحان تغییرشاخه/ رشته درسی شرکت کند و موفق به کسب نمره قبولی نشود می تواند آن درس را مجددا در شهریور ماه امتحان دهد .


  • از ریاضی به تجربی : زیست شناسی
  • از تجربی به ریاضی : هندسه
  • از انسانی،فنی، کارودانش و معارف به ریاضی : ریاضی ، هندسه ، فیزیک ، شیمی
  • از انسانی، فنی، کارودانش و معارف به تجربی : ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست
  • از تجربی، ریاضی، فنی و کاردانش به انسانی : فنون ادبی ، جامعه شناسی ، اقتصاد ، منطق
  • از تجربی، ریاضی، فنی و کاردانش به علوم معارف : تاریخ ، عربی ، اصول عقاید ، معارف قرآنی
  • از ریاضی، تجربی و انسانی به فنی و کارودانش : دروس تخصصی هر رشته (4 تا 5 درس )