آغاز ثبت ‌نام کاردانی فنی و حرفه‌ای و کاردانی به کارشناسی

آغاز ثبت ‌نام کاردانی فنی و حرفه‌ای و کاردانی به کارشناسی
فرصت مجدد نام نویسی در دوره‌های بدون آزمون کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی سال ۹۸ از فردا آغاز می‌شود.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: داوطلبان می‌توانند تا جمعه ۱۱ مرداد با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان در این دوره‌ها نام نویسی کنند.
حسین توکلی با بیان اینکه پذیرش در این دوره‌ها به دو روش با آزمون و بدون آزمون (پذیرش براساس سوابق تحصیلی) است افزود: در فرصت قبلی نام نویسی ۱۱۲ هزار و ۱۹۴ داوطلب برای پذیرش در دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی نام نویسی کرده اند.
وی گفت: پذیرش در ۳۰ کدرشته امتحانی این دوره‌ها بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) و پذیرش در ۹ کدرشته امتحانی با آزمون است.
توکلی افزود: ۸۵ هزار و ۴۷۳ داوطلب برای پذیرش در دوره‌های با آزمون نام نویسی کرده اند که از این تعداد ۳۶ هزار و ۲۸۲ نفر زن و ۴۹ هزار و ۱۹۱ نفر مرد هستند.
او گفت: کارت ورود به جلسه دوره‌های با آزمون از سه شنبه ۸ مرداد از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش توزیع می‌شود.
آزمون دوره‌های با آزمون جمعه ۱۱ مرداد در ۱۶۳ شهرستان و ۲۷۱ حوزه امتحانی برگزار می‌شود.
ظرفیت پذیرش در دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی ۲۵۵ هزار و ۶۰۸ نفر است.

دوره‌های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

فرصت مجدد برای نام نویسی در دوره‌های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۸ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش­ عالی از فردا آغاز می‌شود.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان می‌توانند تا جمعه ۱۱ مرداد با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان در این دوره‌ها نام نویسی کنند.
حسین توکلی با بیان اینکه پذیرش در این دوره‌ها به دو روش با آزمون و بدون آزمون (پذیرش براساس سوابق تحصیلی) است افزود: در فرصت قبلی نام نویسی ۸۵ هزار و ۵۴۷ داوطلب برای پذیرش در دوره‌های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته نام نویسی کرده اند.
وی گفت: پذیرش در ۵۰ کدرشته امتحانی این دوره‌ها بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) و پذیرش در ۱۶ کدرشته امتحانی با آزمون است.
۷۵ هزار و ۲۵۲ داوطلب برای پذیرش در دوره‌های با آزمون نام نویسی کرده اند.
کارت ورود به جلسه دوره‌های با آزمون از سه شنبه ۸ مرداد از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش توزیع می‌شود.
آزمون دوره‌های با آزمون جمعه ۱۱ مرداد در ۱۶۳ شهرستان و ۲۷۱ حوزه امتحانی برگزار می‌شود.
وی گفت: ظرفیت پذیرش در دوره‌های کاردانی به کارشناسی ۲۶۴ هزار و ۵۸۴ نفر است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما