آموزش دوره های مهارتی در مرکز آموزش فنی وحرفه ای مهاباد

آموزش دوره های مهارتی در مرکز آموزش فنی وحرفه ای مهاباد
بیش از 88 هزار نفر ساعت آموزشهای مهارتی امسال در مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان مهاباد ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد؛ رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان مهاباد گفت:کسانی که در دوره های مهارتی شرکت می کنند پس از آزمون نهایی و کسب نمره قبولی به آنها گواهینامه با کد بین المللی داده خواهد شد.

عباسی افزود: هنرجویان می توانند با استفاده از این گواهینامه و ارائه آن به بانکها و مؤسسات مالی تسهیلات اشتغالزایی دریافت کنند.

آقای شاد بخش، یکی از کسانی است که با فراگیری مهارت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای علاوه بر خود برای چند نفر دیگر هم اشتغال ایجاد کند.

وی افزود: پنج سال پیش در فنی وحرفه ای مدرک تعمیرات موبایل گرفتم و پس از آن مغازه باز کردم و حالا پنج نفر هم کنارم کار می کنند.

کاظمی، مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهاباد هم گفت: بیش از 88 هزار نفر ساعت آموزشهای مهارتی، امسال در فنی وحرفه ای به فراگیران ارائه شده است.

در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهاباد بیش از 30 دوره مهارتی تابستان امسال برای علاقمندان به حرفه آموزی برگزار می شود.

منبع: خبرگزاری صدا وسیم