نحوه جبران ساعات درسی مدارس در تعطیلات اخیر/ خرداد پایان سال تحصیلی است

نحوه جبران ساعات درسی مدارس در تعطیلات اخیر/ خرداد پایان سال تحصیلی است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، وزیر آموزش و پرورش گفت: ما موافق اصلاح تقویم آموزشی هستیم، اما به تنهایی نمی‌توانیم در این باره تصمیم بگیریم.


وی ادامه داد: از جمله راهکار‌های موجود برای جبران ساعات درسی مدارس در تعطیلات اخیر می‌توان به استفاده از ظرفیت

حاجی میرزایی بیان کرد: روز‌های پنجشنبه و اختصاص ساعات بیشتری به فعالیت آموزشی در طول روز اشاره کرد.

وی اشاره کرد: خرداد ماه، پایان سال تحصیلی است و از آن سو نمی‌توانیم زمان تحصیلی را طولانی‌تر کنیم.